Jak mi "nakladatelství" Laser-books ukradlo a přepsalo povídku aneb kleptocharita

5. february 2016 at 11:12
Doktorka Semelková jednou napsala: "Bez klidné komunikace to nejde. Redaktor = náš kamarád, co pomáhá, nikoli nepřítel, co se nad nás chce vyvyšovat…" O tom, jak to dopadá, když ze strany redaktora žádná komunikace není a když si myslí, že textu rozumí lépe než autor, se můžete dočíst v tomto článku.

Zhruba před osmi měsíci jsem na blogu psal o literární soutěži Star Trek Kusy, kterou v roce 2007 vyhlásilo nakladatelství Laser-books (podrobně si o tom můžete přečíst tady). Ve zkratce: tato soutěž měla uzávěrku v roce 2008, od té doby se s nakladatelstvím nešlo spojit, nikdo nereagoval. Laser-books se náhle připomnělo v březnu 2015, protože chtělo povídku vydat. Po dlouhém vyjednávání jsme se dohodli, že mi za použití textu zaplatí 800 korun a pošlou mi smlouvu - na oboje byla stanovena dvoutýdenní lhůta. Nic ale nepřišlo a Laser-books opět přestal reagovat, proto jsem v červnu 2015 souhlas s uveřejněním povídky stáhnul. Nakladatelství nadále mlčelo, já jsem celou věc považoval za uzavřenou.
Nyní ovšem kniha opravdu vyšla. O jakékoliv soutěži v ní není ani zmínka, ovšem můj text tam je.
(První část článku pojednává o samotné krádeži textu, druhá potom o neoprávněných redakčních zásazích. Pokud vás zajímá jen to druhé, přeskočte k podnadpisu "Módní policie".)


Shrnutí

Článek je stále hojně navštěvován, mnohé však může odradit jeho délka, proto přidávám malé shrnutí. Pokud vás spor opravdu zajímá, přečtěte si prosím text celý - jsou tam vysvětleny veškeré podrobnosti.
Soutěž z roku 2008 nakladatelství Laser-books nikdy nevyhlásilo, což byla jedna z podmínek k tomu, aby byla její pravidla platná. Tak jako tak jsme spolu v roce 2015 uzavřeli jinou dohodu, pravidla soutěže tedy tímto přestala být podstatná a odvolávat se na ně je absurdní. Nakladatelství naši dohodu nesplnilo, povídku otisklo i přes můj výslovný nesouhlas (a bez toho, že by mi o tom vůbec dalo vědět) a postavilo mne před hotovou věc. Toto všechno koneckonců ve svém textu přiznává.
Povídka také byla rozsáhle upravena, změn jsou doslova stovky. Kromě tří drobností jsem žádnou z nich neodsouhlasil, přesto je editor provedl a pod výsledný text mě podepsal. Odvolává se na to, že šlo především o gramatické a stylistické úpravy - gramatické úpravy však ve sledovaném úseku nejsou žádné a stylistické úpravy text posunují tu k směrem k hovorovějšímu, tu ke spisovnějšímu jazyku. Výsledek je chaotický. Editor také podotýká, že se nijak nemění vyznění textu, tady je ale další kámen úrazu - povídka by měla být především literárním dílem, nikoliv přehlídkou znalostí o Star Treku, což bohužel nebylo pochopeno ani respektováno.
Tak či onak podobné chování nelze akceptovat, tento způsob nakladání s cizím dílem je nepřijatelný.


Autorská práva? Nerozumím

Když jsem se editora Alberta Balatky ptal, jak je možné, že text použil i přes můj výslovný nesouhlas, dostal jsem následující odpověď:

Nedělejte zlou krev, prosím, není to třeba. Kdybyste vy věděl, co všechno probíhalo a stálo za vznikem Kusů, tak byste asi pochopil, proč jsem během jejího vzniku neměl čas/náladu na žabomyší války. Povídka v Kusech je, protože je dobrá a vy jste jí do soutěže zaslal. I jsme splnily vaše podmínky a na účet jsme včera odeslali 800 Kč a autorské výtisky vás čekají. Za to nás snad žalovat nebudete, ne?
Stáhněte prosím článek z vašeho blogu. Děkuji.
Ještě koukám, že jste chtěl i smlouvu. Tady se omlouvám, ale právně platí podmínky přihlášení do soutěže KUSY. Později jsem si zjišťoval, že svůj souhlas s uvěřejněním jste vlastně poskytl zasláním povídky a víc není třeba. Nemáme kapacity na to vystavovat deset specifických smluv kvůli pár stranám textu. Doufám, že to chápete.
Popravdě nevím, proč by vám mělo vadit uveřejnění vlastního díla.

Než se budu věnovat jednotlivým bodům, je třeba říct jednu věc - text je mým duševním vlastnictvím a použít ho bez mého souhlasu je krádež. To není nějaká dramatická nadsázka, není to zveličené; otisknout ho bez mého svolení je sprostá krádež. A dalo se tomu několikrát předejít, nakladatelství Laser-books se celou dobu chovalo poměrně absurdně a pořád dokola opakuje, že se sbírka rodila neuvěřitelně těžce, ale nikde nedodá, že všechny problémy vznikly uvnitř nakladatelství (a že o jejich přesné povaze stále nic nevíme). Již komunikace v březnu a dubnu 2015 byla jako z jiného světa, ale dosáhli jsme nějaké dohody; tu ovšem nakladatelství nesplnilo. Dalo se o tom znovu mluvit, ale v Laser-books se rozhodli jinak - prostě text ukradli a nyní se to snaží nějak napravit. Na to je ovšem pozdě.
Nyní k samotnému e-mailu. Popsat nesouhlas autora s uveřejněním textu jako "žabomyší války" chce opravdu silný žaludek. Nabízí se také otázka, proč mi o oněch záhadných problémech nikdo nic nenapsal, to by přece byla slušnost a bylo by to jen logické - něco se stalo, musí se to posunout atd. Věta o údajném splnění podmínek je pak výborná ukázka Laser-booksovského Matrixu, kde pan Balatka opakovaně odmítá červenou pilulku. Jsme domluvení na smlouvě a na nějaké částce s tím, že oboje má přijít do dvou týdnů - smlouva zjevně nebude vůbec, peníze přišly za osm měsíců (a to ještě pravděpodobně jen proto, že jsem se ozval; pokud peníze opravdu z účtu odešly den před napsáním e-mailu, byl to na tuzemské poměry rekordně dlouhý bankovní převod). To se skutečně nedá nazvat splněním dohodnutých podmínek. Výmluvu s nedostatkem pracovních sil pan Balatka používá opakovaně (viz původní článek), ovšem je to směšné - dvě z mých knih vyšly v nakladatelství tvořeném jediným člověkem a honoráře mi kupodivu zvládá posílat každý měsíc. Vystavit smlouvu potom trvá zhruba pět minut, tedy za předpokladu, že už v Laser-books někdy s někým nějakou smlouvu podepisovali.
Co se týče podmínek soutěže, ty si v tomto bohužel protiřečí. Je tam jasně napsáno, že má být s každým soutěžícím podepsána smlouva, kterou mu nakladatelství zašle, na jiném místě je ještě jednou uvedeno, že bude s každým soutěžícím sjednána smlouva, ještě jinde je ale napsáno, že soutěžící zasláním povídky souhlasí s tím, že ji nakladatelství bude publikovat. Těžko z toho vyvodit nějaký jednoznačný závěr - to bude nejspíš důvod, proč mi pan Balatka smlouvu slíbil, abych nedělal problémy, ale neposlal ji, protože pak by celá situace byla o mnoho jednoznačnější. Soutěž ovšem nikdy vyhlášena nebyla a vzhledem k tomu, že to bylo zapříčiněno záhadnými problémy uvnitř nakladatelství, požádat autora znovu o souhlas bych považoval za samozřejmost. (Mimochodem, ony záhadné problémy mají být údajně vysvětleny na křtu knihy, kde se sejde pár lidí; oficiálně se k tomu Laser-books vyjádřit odmítá a v knize opět jakékoliv vysvětlení chybí, o nějaké soutěži tam není ani slovo, ani o tom, jak kniha vznikala.)
Na jakoukoliv nápravu je dávno pozdě, v momentě, kdy se mnou nakladatelství opět začalo komunikovat, byla kniha již dávno vytištěna (smlouvy s autory tedy nakladatelství řešilo až poté, co knihu převzalo z tiskárny).
Pro úplnost přikládám zprávu, kterou jsem panu Balatkovi poslal v červnu 2015:

Dobrý den,
stahuji svůj souhlas s uveřejněním mé povídky v knize Star Trek Kusy. Dohodli jsme se na jasných podmínkách, dali jste si dva týdny, jsou to víc než dva měsíce a stále ke mně nedorazila ani smlouva, ani peníze. Dvakrát jsem se připomínal, nereagujete. Můžeme zahájit nové jednání a zkusit se dohodnout znovu, v opačném případě to považuji za uzavřenou záležitost.

Nakladatelství si údajně tuto zprávu vyložilo tak, že si podmínky mohou libovolně proškrtat a upravit, proto splnili jen část a s takovým zpožděním. Abych citoval z velmi dobře ukryté "oficiální" omluvy na jednom webu: "A také jsme špatně pochopili výklad dohody s autorem Richardem Skolkem, což jsme napravili, doufáme, k oboustranné spokojenosti." Když jsem si stěžoval, že nesouhlas se zveřejněním textu je z mé zprávy jasně patrný a naprosto jednoznačný, pan Balatka jen prohlásil, že to tedy nechápe a že to je podivný výklad, ale že je to zřejmě možné pochopit i takto. Zkrátka úplně obyčejná logika šestiletého dítěte - vím, že budou nějaké následky, ale udělám to stejně, potom se to přece nějak vyžehlí.
Ze zvědavosti jsem kontaktoval i ostatní autory - někteří se literatuře nevěnují a na soutěž dávno zapomněli, takže je situace nezajímá, jiní se bojí o svou další literární kariéru, takže o tom nechtějí veřejně mluvit, a jeden měl z Laser-books takový strach, že mě nakladatelství promptně udal, aby ho nepodezřívali, že se na této subversivní akci nějakým způsobem podílel.
Pohrdání autory se projevilo i jinak - v podobné knize bychom logicky čekali nějaké medailonky, nic takového tam však není. Také v oficiálních anotacích na různých serverech je poměrně zbytečný seznam povídek a lehce absurdní anotace ke každé z nich, ovšem to hlavní, jména autorů, chybí. Stejně je na tom i přebal knihy - opět názvy povídek a zbytečné anotace, ale bez jmen autorů, která by se tam rozhodně vešla.


Módní policie

Vrcholem všeho je pak text samotný. Porovnával jsem jen prvních 8 stran (z celkových 43), přesto jsem napočítal neuvěřitelných 96 zásahů. 3 z nich mi pan Balatka oznámil, o ostatních jsem se dozvěděl až ve chvíli, kdy jsem knihu držel v ruce. Pokud se takto postupovalo i ve zbytku textu, mohlo tam být celkově provedeno přes 500 změn. Jistě, povídku jsem psal ještě na střední škole, byl to jeden z mých prvních textů vůbec a s některými zásahy bych bez váhání souhlasil - takto ale slušné nakladatelství v žádném případě nepostupuje. Snaha dovést povídku k dokonalosti je rozhodně chvályhodná, ovšem nesmí se tak dít za zády autora, bez jeho vědomí. Nelze v textu provést doslova stovky změn a vydat ho pod mým jménem. A nebavíme se jen o diskutabilních záměnách jako "takže" a "tedy" nebo "víc" a "déle" nebo o obsesivním vynechávání jmen hlavních hrdinů - jen v tomto malém úseku pan Balatka zcela bezdůvodně vynechal 4 věty, což vyvážil tím, že přidal 3 jiné věty, které v originálu vůbec nebyly, a další 2 změnil k nepoznání. Změny jsem přestal počítat jen proto, že jsem na konci 8. stránky přišel na téměř kompletně přepsaný odstavec, po kterém jsem již neměl sílu pokračovat. Ze zlatého fondu editorské kreativity vybírám tyto tři nepochopitelné změny:

"Travis?" vyhrkla Hoshi překvapeně. "Myslela jsem, že se vrátil na obchodní fregatu ke své rodině…"
z čehož se stalo
"Travis?" vyhrkla Hoši překvapeně. "Po tom všem dělá kapitána?"

(…) nezval mimozemšťany k návštěvě Enterprise.
což je v knize jako
(…) nezval mimozemšťany na večeře.

(…) přeletěl pohledem její tradiční japonský oděv.
což bylo změněno na
(…) přeletěl pohledem její lehký brazilský oděv.

U textu je autorovo jméno, mělo by tedy být samozřejmostí, že jsou s ním jakékoliv změny konzultovány a že každou (i sebemenší) úpravu dopředu odsouhlasí, tak to aspoň slušná nakladatelství dělají. Zvlášť důležité je to v případě, kdy je editor odborník na všechno, od stravovacích návyků na vesmírných lodích po módu 22. století. Pan Balatka mi oznámil, že opraví jednu drobnou faktickou nepřesnost; netušil jsem, že to bude zahrnovat přepsání celého textu.


Laser-books coby chyba v Matrixu

Nejhorší na celé situaci je, že nakladatelství Laser-books se tímto způsobem chová již velice dlouho, ba co víc, dopadl jsem vlastně ještě poměrně dobře. Na internetu lze nalézt řadu příkladů podivných praktik (např. http://www.nickchanger.com/preklady/rise-vil/, http://interkom.vecnost.cz/pdf/ik200906cl.pdf (str. 30) či diskuze pod stránkou http://www.fantasyplanet.cz/kniha/valis). Většinou se jedná o neplacení překladatelům, které zdá se patří ke standardním praktikám. Redaktor Martin Šust na to právě ve jmenované diskuzi reagoval pozoruhodně:

Pak tu jsou dluhy překladatelům. Je pravdou, že Laser některým dluží. Nevím, jestli to mohu takhle veřejně potvrdit, ale nemám ve zvyku lhát. Na naši obhajobu však musím uvést, že se v poslední době snažíme o napravení dluhů minulosti. Jasné je, že to nejde snadno. Ale teď už máme splaceny tiskárny, literární práva a budeme se snažit, aby přišli na řadu i překladatelé.

Když se snažím o splacení dluhů z minulosti, tak nedělám nové dluhy, a pokud jsem ještě nezaplatil překladatelům za několik let staré knihy, nevydávám nové. A věta "nevím, jestli to mohu takhle veřejně potvrdit, ale nemám ve zvyku lhát" by se měla tesat do kamene. Připomíná mi to slavnou odpověď Jiřího Paroubka na otázku "podvedl jste někdy svou manželku?", která zněla: "Myslím, že ne."
A k argumentu, který jistě napadne i řadu z vás - "buď rád, že ti někdo něco vydá". Byl bych, věřte mi. Kdyby to jednání proběhlo lidsky, kdyby mi na začátku napsali "nemáme peníze, soutěž jsme nevyhlásili, sorry, ale chceme ti vydat text", mohlo být všechno úplně jinak. Mám ale vydaných šest knížek a ačkoliv budu rád za každou další, kleptocharitu nepotřebuji a určitě o ni nestojím.
Je mi jasné, že zveřejněním této tragikomedie si nepochybně trochu snížím publikační šance do budoucna. Aby bylo jasno - zveřejňuji to především proto, že podporou těchto praktik (nebo přinejmenším tichým souhlasem) poměrně systematicky likvidujeme domácí literaturu. O podobných případech by autoři neměli mít strach mluvit. A nakladatelství jako Laser-books mělo už dávno zkrachovat a na jeho místo měl nastoupit někdo solidnější.
Chápu, že mnozí z vás nad tím nejspíš mávnou rukou. Jak to pregnantně vyjádřil jeden čtenář na fóru o praktikách Laser-books ve vztahu k překladatelům: "O neplacení honorářů překladatelům jako čtenář nic nevím a může mi to popravdě být jedno, když dostanu svoji knihu včas a v kvalitním zpracování, jsem spokojen."
Ale vy takoví být nemusíte.

UPDATE (6. 2. 2016): krátce po zveřejnění článku náhle přestaly fungovat stránky http://kusy.startrek.cz/, na kterých byla uvedena pravidla soutěže. Dají se ale stále najít zde. Uvidíme, jestli nenechavé prsty Laser-books sahají až do Neviditelného psa.

UPDATE (8. 2. 2016): nakladatelství Laser-books na celou věc zareagovalo na svých stránkách. Text najdete tady. Jelikož se však u tohoto nakladatelství často něco mění nebo to nevysvětlitelně mizí, kopíruji text sem a svou reakci přikládám za něj.

Antologie Star Trek KUSY datuje počátky své přípravy již do roku 2007. Na úvod je nutno říci, že byla tehdejším editorem řady Star Trek oznámena jako výsledek tehdejší literární soutěže, do níž mohl každý přispět svou povídkou, kterou považoval za hodnou vydání v povídkové knize podobného ražení. Nemělo jít o antologii sestavenou z děl renomovaných autorů, ale kolekci fan-fiction pro fanoušky seriálu a žánru.
Po odchodu tehdejšího editora jsem soutěž v roce 2011 společně s edicí Star Trek převzal a měl před sebou dvě možnosti. Buďto soutěž bez dalšího ukončit a výslednou antologii z ní nesestavit, anebo se k věci postavit čelem, začít znovu od začátku - tedy pročíst všechny povídky, kontaktovat porotu, spojit se s autory - a bez dalších zbytečných odkladů ji jako vedlejší projekt dodělat. Při čtení povídek jsem si uvědomil, jaká by byla škoda nechat takto kvalitní kusy ležet ladem, a rozhodl jsem se pro možnost antologii sestavit.
Na začátku loňského roku se nabídl rámec, ve kterém by antologie mohla vyjít, a všichni autoři byli kontaktováni. Vzhledem k tomu, že původní pravidla soutěže si mírně protiřečila, rozhodl jsem se autory nevázat smlouvou, a to z prostého důvodu - nepřišlo mi adekvátní autory po tak dlouhé době vázat pětiletým zákazem vydání povídky jinde.
Všichni autoři s vydáním své povídky znovu souhlasili, a to i s faktologickou úpravou, přestože už svůj souhlas vyjádřili jejím zasláním do soutěže, tehdy v roce 2007. Jeden z autorů, pan Richard Skolek, se vyjádřil, že za zveřejnění své povídky by rád obdržel adekvátní honorář. Přestože automatické honorování díla původní pravidla nezaručovala - je v nich jasně definováno toto: "Odměnou pro vítězné či umístěné práce je publikování v antologii." - o jeho povídku jsme stáli, a tak jsme se s autorem dohodli na jednorázové odměně 800 Kč a třech autorských výtiscích.
Jak to tak bývá, téměř okamžitě se vynořilo mnoho neodkladných skutečností, spojených s vydávání knih přednostních a nových, a částečně i z osobních důvodů tak byla antologie KUSY opět odložena na neurčito. Vzhledem k časovým možnostem, nebo spíše ne-možnostem daného období, jsem zhruba po měsíci zjistil, že pan Skolek skutečně stáhl souhlas s uveřejněním, a to z důvodu, že jsme nereagovali zavčas. Přesto se autor uveřejnění jako takovému nebránil, naopak nám sdělil, že opětovné jednání je možné. Že jsem se tehdy z časových důvodů odmlčel, mě samozřejmě mrzí.
Na samém konci roku, se najednou objevila možnost vydat antologii KUSY v extrémně rychlém sledu. Nejdůležitější bylo stihnout termín v tiskárně, jinak by se kniha opět odložila na neurčito, což jsem rozhodně nechtěl dopustit. Rozhodl jsem se tedy k následujícímu - nezahajovat nové jednání s panem Skolkem, bylo na ně doslova necelý jeden den času, ale rovnou splnit původní dohodnuté podmínky pro vydání jeho povídky, a to 800 Kč jednorázovou odměnu a tři autorské výtisky. 800 Kč obdržel pan Skolek před vydáním povídky, autorské výtisky ihned po jejím vydání.
Následně jsme byli ze strany autora, pana Skolka, osočeni z mnoha nepěkných věcí, včetně redaktorského zásahu. Zde je nutno dodat, že Star Trek je nesmírně obsáhlým fenoménem a stěžejním kamenem jeho úspěchu je propojená kontinuita. Čili povídku jsme po souhlasu autora faktologicky "narovnali". Vyznění textu, jeho celkový obsah, ani změny nekanonických, či jiných signifikantních součástí textu nejsou upraveny nad rámec původního významu. Za tímto si pevně stojíme. Ke gramatické, a následné souvztažné stylistické úpravě povídek v literární soutěži, se vyjadřovat nikterak nebudu; snad jen zmíním, že ta je automatická.
Nastalé vyhrocení situace nás samozřejmě mrzí a za ne zcela správné pochopení požadavků pana Skolka, se tímto veřejně omlouváme. Nicméně z hlediska, že bychom někomu něco ukradli, se necítíme vinni. Naopak nás mrzí, že na internetu, primárně na Facebooku, nás pan Skolek u svých příspěvků zablokoval a my jsme tedy na jeho výtky z většiny nemohli, a stále nemůžeme, nikterak reagovat.
Dne 6.2.2016 proběhl křest antologie Star Trek KUSY, na který byli pozváni všichni autoři, a kde proběhlo i vyhlášení výsledků soutěže. Pan Skolek nám účast ani nepotvrdil, ani nevyvrátil a nakonec byl jediným z autorů, který nedorazil. Naopak využil této situace a ve stejnou chvíli doslova zavalil internet svým úhlem pohledu na věc. Mrzí nás, že toto spravil právě v momentě, kdy jsme se nemohli k celé věci vyjádřit.
I přesto však vůči autorovi rozhodně necítíme žádnou zášť a přejeme mu mnohé úspěchy v osobním i profesním životě.


Nyní bych na to rád zareagoval.
Pan Balatka tvrdí, že autory "nechtěl vázat smlouvou". Smlouva ale není jen bič na neposlušného literáta, má to pro něj být naopak i určitá záruka, proto jsem ji chtěl dobrovolně, dokonce jsem se jí domáhal. Pan Balatka také nikdy netvrdil, že by pro mě smlouva byla nějak omezující, důvody byly jiné - údajný nedostatek lidských zdrojů. Pravý důvod je nasnadě - situace by se stala příliš přehlednou a právně jasnou a nakladatelství Laser-books má se soudními spory tolik zkušeností, že dobře ví, jak se jim nejlépe vyhnout.
Dále pan Balatka tvrdí, že si pravidla mírně protiřečila, ale ve věci finančního ohodnocení byla jasná. Toto je lež, která je jednoduše prokazatelná. V pravidlech opravdu stojí "Odměnou pro vítězné či umístěné práce je publikování v antologii", na jiném místě je ovšem toto: "Finanční odměna soutěžícím, jejichž povídky budou publikovány v antologii STK, bude sjednána ve smlouvě o publikaci jejich díla.". Posuďte sami, jak jednoznačné to je, zvláště pak v kontextu slibované, ale nikdy nedodané smlouvy.
Lež je i to, že jsme se dohodli na penězích a třech autorských výtiscích. Jak pan Balatka dobře ví a jak svým mailem nechtěně potvrzuje, byli jsme dohodnuti i na smlouvě. Tady ovšem podmínky zcela prokazatelně splněny nebyly, proto o ní tiše mlčí.
Ale toto všechno je vedlejší. Důležité je to, že jsme byli nějak dohodnutí a pan Balatka věděl, sám to koneckonců přiznává, že jsem svůj souhlas se zveřejněním stáhnul. Se sbírkou byly v nakladatelství Laser-books opět nějaké potíže, což mi celých devět měsíců nebyl schopen napsat. Devět měsíců neměl čas, aby mi to dal vědět. To se pak špatně spolupracuje.
Jakousi náhodou potom bylo potřeba vše řešit ze dne na den (v Laser-books zřejmě obvyklý stav), pan Balatka si tedy dříve dohodnuté podmínky přizpůsobil po svém, knihu vydal a postavil mě před hotovou věc. (Proč aspoň nezkusil napsat? Zřejmě se bál, že bych stihl odpovědět.)
K rozsáhlým a neuvěřitelně početným úpravám se pan Balatka strategicky nevyjadřuje, jsou prý "automatické". Neznám nakladatelství, které by takto postupovalo, pan Balatka si své výplody může vydávat pod svým jménem, nikoliv pod mým. A k jediné úpravě, ke které pan Balatka řekl alespoň něco: detail, který podtrhuje vyznění povídky a který přispívá k celkové atmosféře a k dokreslení jedné z postav, podle něj "nemá vliv na zbytek povídky". Následuje kuriózní dovětek: "A také je tu fakt, že my české autory nevydáváme. Nebo přesněji řečeno - velice sporadicky, čili styl redakce je tomu uzpůsoben." Tím se chce zřejmě naznačit, že pan Balatka nerozumí rozdílu mezi redakční úpravou překladu a původního textu, kde se to opravdu dost liší. Úpravy v překladech se s překladateli mnohdy nekonzultují, to je pravda, u původních textů jsem se s tím nikdy nesetkal a rozhodně to není běžné. Důvod je prostý - překladatel je "schován" a na překlady jsou obecně kladeny nižší nároky než na původní texty. Jako překladatel jsem ve zcela jiné pozici než jako autor a na případných úpravách textu mi logicky záleží výrazně méně, protože v něm nejsou mé myšlenky - kdyby mi takto někdo upravil překlad, považoval bych to za zcela obvyklé, zde to je nepřijatelné. Ale tomuto rozdílu by snad proboha někdo na postu pana Balatky měl rozumět!
Zcela kuriózní je potom tvrzení, že jsem nějakým zázrakem blokoval komentáře na stránkách internetových obchodů. Já vím, pane Balatko, tyhle aféry každého jen otravují, ale něco takového skutečně není možné. A Facebook? Stránky Laser-books a Star Trek Knihy česky (které spravujete) blokují za jediný nepohodlný komentář, takže úplně nevím, čemu se divíte.
A na závěr sdělení, že se na křest dostavili všichni ostatní autoři, a k tomu radostná fotka. Inu, kdyby mi někdo přebral dívku a pak mě pozval na svatbu, asi bych také nepřišel, na tom myslím není nic zvláštního. Co bychom spolu taky mohli vyřešit? Ještě jednou opakuji: text byl použit bez mého svolení a vše mi bylo oznámeno jako hotová věc. Těžko lze dojít k nějakému smíru, když jsem o všem informován až ve chvíli, kdy je kniha vytištěná. Pan Balatka mi dokonce nedal vědět sám od sebe, ale až na základě komentáře právě na stránce Star Trek Knihy česky (byl můj poslední). Vzhledem k jeho nadlidské vytíženosti je otázkou, jestli by se mi sám od sebe vůbec ozval.
A jestliže ke mně Laser-books "rozhodně necítí žádnou zášť", já zase rozhodně necítím žádnou zášť k některým fanouškům Star Treku, kteří celou záležitost vzali jako útok na sebe, ačkoliv se Star Trekem jako takovým nemá vůbec nic společného. Ale chápu je, když je člověk do něčeho zapálený, objektivita a rozum jdou někdy stranou, i já se koneckonců mezi trekkies počítám. Vzpomeňme si ovšem právě na Star Trek - já si z onoho humanistického a idealistického vidění světa odnáším to, že je teoreticky možné koexistovat i s organismy, jako je pan Balatka. Teoreticky.

UPDATE (12. 2. 2016):
Pro zajímavost se můžete podívat do diskuze, kde pan Balatka nechtěně rozkryl další podivné praktiky nakladatelství Laser-books.

UPDATE (14. 3. 2016):
Kniha Star Trek Kusy vyšla i jako e-kniha, a tam už má povídka není. Přestože se tím na původní záležitosti nic nemění, snad jen to, že povídka mi byla ukradena jen do jedné verze textu, pro úplnost to zde uvádím. Nakladatelství si při té příležitosti neodpustilo drobnou invektivu: "Nicméně e-kniha má dvě velké výhody. Stojí pouze 99 Kč a neobsahuje povídku Richarda Skolka, takže vám nebude nic kazit radostnou návštěvu oblíbeného prostředí..." Kam se podělo jejich únorové "I přesto však vůči autorovi rozhodně necítíme žádnou zášť a přejeme mu mnohé úspěchy v osobním i profesním životě."?
 


Comments

1 Melkora Melkora | Web | 6. february 2016 at 18:34

"O neplacení honorářů překladatelům jako čtenář nic nevím a může mi to popravdě být jedno, když dostanu svoji knihu včas a v kvalitním zpracování, jsem spokojen."

To je jako: "Nevadí mi, že to zboží je kradené. Hlavně, že je levné."

2 Adris Adris | 6. february 2016 at 18:52

To je teda dost hruza. Je za tím kus vaší práce a oni udělají takovej hnusnej podraz. Beztak zkrachujou. Bohužel se podobné záležitosti šíří jak mor.

3 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 6. february 2016 at 19:02

[2]: Díky za podporu, bylo by to krásné, kdyby to tak bylo, ale tyhle praktiky jim zjevně prochází už řadu let. A zatím nezkrachovali.

4 Keldar Keldar | 6. february 2016 at 19:30

No jo, Laser se nemění, ať už ST vede Rouče nebo Balatka. Byť ti jsou všichni malí páni, "podnikání po česku" jde plně na vrub mistra Jirkovského... Překladatelům dluží mnoho let za překlady, smlouvy jsou podle něj zbytečnost, nekomunikuje... Taky znám :-)

5 Real Trekkie Real Trekkie | Email | 7. february 2016 at 3:43

Co na to říct... ať si myslím o Laseru cokoliv, tahle kniha měla být sbírka fanficu od fanoušků - trekkies. Pan Skolek není fan, ale řemeslný psavec, který si vyhádal honorář za něco, co jiní považovali za zábavu a jsou rádi, že se konečně podařilo vydání. Pan Skolek se kromě psaní živí především pruděním a otravováním ostatních a ještě mu na to profesionální kverulanství lidi skáčou. V téhle sbírce mu nemělo podle mě vyjít nic, bohužel prý byl snad jediný, co napsal něco z prostředí Enterprise, kterou většina trekkies považuje za nepříliš dobrý Trek.

6 Fionor Fionor | Email | Web | 7. february 2016 at 7:07

[5]: Text pana Skolka si nejspíš zaslouží recenzi a kritiku, tak jako libovolný jiný text, ale útok na autora v tom smyslu, že není dost „fan“, aby směl psát text do soutěže, a že proto by mu nemělo něco vyjít, je na hony vzdáleno legitimní kritice.

Za zábavné pak z vaší strany považuji prohlášení, že prostředí Enterprise nepovažuje většina trekkies za dobrý Trek.
Skoro se nabízí otázka, zda se pod přezdívkou Real Trekkie neskrývá přímo pan Balatka a jeho butthurt.

7 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 7. february 2016 at 7:37

[5]:Zajímavé, vyšlo mi šest knih a i když nebylo vše vždy ideální, neměl jsem zatím nikde jinde potřebu "prudit". Protiargumenty k Vašemu tvrzení "buď rád, že ti někde něco vyšlo" jsou shrnuty v článku v jednom odstavci, nemá smysl to tady opakovat. Je smutné, že si myslíte, že situace, kdy spisovatel dostane za svou práci symbolických pár korun, je "prudění". A to, že nejsem dostatečně zapálený fanoušek, protože jsem si vybral prostředí, které se Vám nelíbí, to je dost vtipné:).

8 Q Q | 7. february 2016 at 11:38

Já osobně souhlasím s Real Trekkie, i když bych nepoužil tak silná slova.
Když pan Skolek zaslal povídku do soutěže, tak tím zjevně dal i souhlas s uveřejněním. Pak tedy nechápu, co se tu řeší. V roce 2008 by pan Skolek podle mě žádný honorář či smlouvu nechtěl, protože k tomu neměl důvod - psal podle mě pro zábavu.

[7]: Pane Skolku, říkáte, že jste dostal za vydání povídky "symbolických pár korun". Nechápu, proč to tu zmiňujete, když jste si to sám vyjednal. Podle mě byste neměl dostat nic, protože ostatní autoři také nic nedostali.

9 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 7. february 2016 at 11:57

[8]: "Zjevně dal souhlas" - nedal, přečtěte si ta pravidla. A upřímně, moc na tom nesejde, když jsme se potom dohodli jinak, soutěž nikdy vyhlášena nebyla atd. Z tohoto hlediska to těžko lze obhajovat.
A to, že autoři nedostali nic, vám připadá v pořádku? Moc to nechápu. Ale o peníze tu přece vůbec nejde, jde tu především o krádež a svévolné přepsání textu. Laser-books velice dobře věděl, že tam povídku mít nechci, a přesto ji tam otiskl, hájit se neuvěřitelně zmršenou osm let starou soutěží, jejíž pravidla si ještě ke všemu protiřečí, je snad trochu absurdní.

10 Keldar Keldar | 7. february 2016 at 12:24

Povídku jsem nečetl, ale proč se změnil "tradiční japonský" na "lehký brazilský" je každému trouchu poučenému fanouškovi jasné...

11 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 7. february 2016 at 12:30

[10]: Narážíte předpokládám na to, že Hoshi přilétá z Brazílie?

12 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 7. february 2016 at 12:47

[11]: Toto jsem do článku dávat nechtěl, protože je dost dlouhý už takhle, ale ten japonský-brazilský oděv je výborným příkladem editorské arogance. Ano, Hoshi skutečně přilétá z Brazílie, to zřejmě k tomuto zásahu vedlo, ovšem tradiční japonský oděv, v němž Hoshi v seriálu (pokud vím) nikdy nebyla spatřena, tam má své opodstatnění - upřímně, většinu povídky bych napsal jinak, je to přece jenom dost starý text, ale zrovna na tento detail jsem docela hrdý. Hoshi z povídky je už starší a trpí z různých důvodů depresemi, psychicky je na tom hodně špatně a v textu je několikrát mezi řádky naznačeno, že se zoufale chytá všeho, co by jí mohlo poskytnout alespoň nějakou útěchu nebo stabilitu. Tím je právě i tento tradiční japonský oděv - nenápadně naznačuje, že se zoufale pokouší o určitý návrat ke kořenům. Je to detail, ale výrazný a důležitý - editor ho samozřejmě arogantně změnil, protože nezná autorský záměr a nepřemýšlí o celkovém vyznění textu. Stačilo by se přitom zeptat autora, což by koneckonců každé normální slušné nakladatelství udělalo.

13 Zephram Zephram | Email | 7. february 2016 at 12:57

Pane Skolku, knihu jsem si na křtu koupil a nechal podepsat od většiny přítomných autorů (až na jednoho, kterého jsem nestihl). Kromě Vás tam byli všichni.
Myslíte, že byste mi mohl také věnovat autogram ke své povídce? Klidně na to s Vámi i sepíšu smlouvu. :-)

14 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 7. february 2016 at 13:02

[13]: Zastavte se na nějaké čtení a je to.

15 chudobka1970 chudobka1970 | Web | 7. february 2016 at 14:20

Tak to je tedy síla! Jednoznačně si z vás dělají šoufky! Nejspíš by vám opravdu neposlali ani halíř, ještě že jste se ozval.

16 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 7. february 2016 at 14:22

[15]: Ty peníze jsou to poslední, co by mě trápilo, za text tohoto rozsahu je to stejně i na naše poměry symbolické. Daleko víc mě tíží ten přístup, neoprávněné užití textu a doslova stovky úprav, z nichž většina postrádá smysl.

17 Erik Pressman Erik Pressman | 7. february 2016 at 17:20

Pan Richard Skolek mi přijde dost hloupý.
Jakýkoli jiný začínající autor jeho úrovně by totiž byl velmi rád, kdyby mu někde vyšlo jakékoli jeho dílo, bez nutnosti vkladu vlastních nákladů.
Nebo mu ta domnělá sláva už stoupla do hlavy, tím hůř.

18 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 7. february 2016 at 17:40

[17]: Mluvíte za dost velkou skupinu:). Proti zveřejnění svých textů nejsem, jsem proti jejich odcizení a tak výraznému přepsání, že je téměř nepoznávám, to mi vadí.
A ten začínající autor, to je snad to nejprovařenější. Určitě nejsem Katka Tučková a určitě nejsem ani začínající autor. Mám vydaných šest knih, žádný bestseller zatím nemám, to je tak vše, co se k tomu dá říct.

19 Q Q | 7. february 2016 at 17:50

[9]: Omlouvám se za předchozí příspěvek.Po přečtení pravidel je jasné, že jste žádný souhlas nedal.
Na jednu věc bych se vás ale chtěl zeptat. Proč je kolem toho takový humbuk? Chápu, že vám vadí přepsání textu do jiné podoby, ale tímto jste bohužel některé odradil od koupení knihy Star Trek Kusy.

20 Eric Cartman Eric Cartman | 7. february 2016 at 18:18

Všichni víme, ze žalobu nepodate a kdyby, nemá absolutně šanci na úspěch. Proti Vám by byli všichni ostatní autoři... atd. Ale hypoteticky, kdybyste uspěl a zničil byste laser, přestal by star treku vycházet. Nikdo jiný by do toho nešel. "Nenavidelo" by vás více trekovych čtenářů než ted. Jaky byste z toho mel pocit?

21 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 7. february 2016 at 18:24

[19]: Podívejte, chápu, že to někomu může připadat přehnané. Já vidím literaturu i psaní myslím velice realisticky, nechci si tím živit, ale baví mě to a snažím se vytvořit si takové podmínky, abych se k psaní dostal třeba na hodinu nebo dvě denně.
U nás je bohužel ta situace dost špatná, nakladatelství mají často pocit, že si mohou dovolit cokoliv (L-b je zářným příkladem). Ať si o mé tvorbě kdokoliv myslí cokoliv, chci se zasazovat o lepší podmínky pro spisovatele celkově, povede to k lepším textům, k ulehčení spisovatelům a celkově i k lepším vztahům mezi zúčastněnými stranami obecně. "Seshora" to zatím moc nejde, vkládal jsem velké naděje do Asociace spisovatelů, ale výsledky bohužel zatím žádné nejsou. Druhou variantou je jít na to "zespoda", zveřejňovat ty obzvlášť otřesné případy. A toto je obzvlášť otřesný případ, když už si odmyslíme všechno ostatní, tak ty stovky zásahů do textu jsou jednoznačně za hranou. Je tam moje jméno, a přitom je tam řada věcí, kterou bych nikdy nenapsal, editor se tam prostě literárně realizoval, něco takového je nepřípustné. Je úplně jedno, že je to fanfikce, pořád je tam jasné autorství, pan Balatka se chová, jako bychom byli ve středověku.
A že si knížku koupí méně lidí? Výborně, jsem rád. Autoři by z toho stejně nic neměli a L-b mělo už dávno zkrachovat.

22 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 7. february 2016 at 18:28

[20]: Zdá se, že víte úplně všechno:). Jen moc nechápu, proč by proti mně byli všichni ostatní autoři, s nimi přece v žádném sporu nejsem. Ani se čtenáři, možná s nějakou malou skupinou trekkies, kteří to ale myslím vnímají tak, že jsem v nějakém smyslu proti Star Treku (což nejsem a jde o něco úplně jiného).
Případná žaloba by Laser-books určitě nepoložila, mají už jich za sebou dost a pořád vesele vydávají. A i kdyby, určitě by se našel někdo zodpovědnější, kdo by to vydávat chtěl. Myslíte, že ty nezaplacené překlady, o kterých se mezi překladateli dobře ví, slibují do budoucna nějakou zvláštní kvalitu?
A upřímně, soustředíte se hodně na to, že jde o Star Trek. Tady jde o autorský zákon a literaturu, je přece lhostejné, co to je za knihu. Bylo by to úplně stejné, kdyby se to stalo s jinou knihou povídek z jiných světů.

23 Koob Ogel Koob Ogel | 7. february 2016 at 18:43

[22]: Proč je to tedy ostatním autorům jedno a řešíte to jenom Vy? Jako kdybyste napsal dalšího Harryho Pottera? Ano jde nám o Star Trek, autorský zákon je mi regál. Ostatně vaše antikampaň je beztak knize akorát kuprospechu. :) negativní reklama, taky reklama.

24 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 7. february 2016 at 18:46

[23]: Pokud vím, kromě jednoho se nikdo další literatuře nějak víc nevěnuje, a i ten jeden spíš okrajově. Před těmi osmi lety bych si taky nechal nakukat, že je vše v pořádku. A nevím, proč mi něco podsouváte - chválím snad tu povídku někde? Krádež je krádež, úroveň textu je nepodstatná.
A pokud vám jde o Star Trek a to, co dělám, je ku prospěchu, tak můžete být rád, ne?

25 Brm Brm | 8. february 2016 at 2:54

Když se člověk rozhodne jít do kšeftu s Lasery, měl by si ve vlastním zájmu nejprve nastudovat, co se o tomto spolku kde píše. Vy to máte ještě dobré, přišel jste jenom o osm stovek. Jiní přišli vinou vlastní důvěřivosti a nakladatelova svérázného přístupu rovnou o desetitisíce, a ještě na tom ve finále nechali zdraví.

Netroufám si tvrdit, že to Laseři dělají naschvál. Spíš je to kombinace nehorázného organizačního bordelu, megalománie a nějaké obskurní psychické poruchy. V Laseru se rutinně ztrácejí smlouvy a kontakty na autory a překladatele, příležitostně ze dne na den zmizí dokonce i některý editor s veškerou agendou své edice (to je ostatně přímo případ Kusů). Slepý kormidelník v čele toho všeho rouhavě bublajícího chaosu si mezitím vymýšlí velkolepé projekty, otevírá nové ságy a edice a nakupuje nové tituly za peníze, které měly být už před lety vyplaceny tiskárnám a překladatelům - jen aby se pak schovával před věřiteli jako malý kluk a nastrkoval za sebe prostředníky (o nichž následně prohlásí, že jimi uzavřené ústní dohody jsou neplatné, protože nebyli zplnomocněni vyjednávat o výši honoráře)...

Kdyby měl Laser mít nějaký slogan, mohla by jím klidně být věta "Necháme to být, ono to vyhnije samo." :P

-

Tolik můj komentář z FP, který vkládám čistě jen pro úplnost diskuse. :) S dovolením ještě doplním: lidé z branže tohle všechno vědí a jsou s tím víceméně smíření. Všimněte si, že Laser prakticky nevydává původní tvorbu, téměř výhradně překlady. Žádný soudný autor, který potřebuje být ze své práce živ, totiž nesvěří svou knihu Laseru! Pro Laser se chodí pracovat v podstatě jen z nadšení pro věc, tedy proto, aby se člověk jako překladatel dostal ke konkrétnímu titulu nebo sérii. Protože marná sláva, Laser má na dobré tituly nos. Ten nos je bohužel vykoupen tím, že na žebrácký honorář se čeká v průměru tři až pět let. Překladatelé tak vlastně dotují provoz nakladatelství, protože nakladatel si od nich bezúročně půjčuje jejich honoráře. Jediná šance, jak dostat z Laseru peníze relativně včas, je nabrat si více titulů po sobě a pak je držet jako rukojmí, dokud nedostanete zaplaceno za ten předchozí odevzdaný. To je ovšem cesta do pekel, protože ať děláte co děláte, pořád jste nejméně jednu knihu v mínusu. A to všechno s vědomím, že pokud uděláte nějakou botu, projde to do tisku, protože redakce se omezuje převážně na opravy překlepů podle slovníku ve Wordu.

Nejsmutnější je, když se na tohle chytí nějaký nováček, který o ničem z toho neví a doufá získat dobré jméno prací pro "nejoceňovanější nakladatelství SF". Tedy třeba ten David Petrů s Fairylandem (který byl sice začátečnicky neumělý, ale s trochou odpovědné redakce z něj nemusela zdaleka vzniknout taková prasokonina).

-

Ještě k těm Kusům: tam to bylo celé takové zmatečné. Editor, který si tu soutěž vymyslel, od Laseru dezertoval (jak zmiňuju výše). Pan Balatka  tak Kusy i celou edici Star Treku rekonstruoval z několika málo fragmentů a odvedl v tomto směru pozoruhodnou práci. Pokud se v průběhu celého procesu poněkud nakazil páně Jirkovského šlampáctvím, je to sice mrzuté, ale vzhledem k okolnostem v podstatě omluvitelné, protože Laser je opravdu šlampárna nakvadrát, navzdory vší snaze pánů Šusta a Balatky, bez kterých by to tam celé už dávno padlo na hubu.

26 anonym anonym | 8. february 2016 at 8:00

Ad [25]:: ano, pan Balatka rekonstruoval tak vydatně, že se mu podařilo do antologie umístit několik textů svých kamarádů a sebe samého, co údajně do soutěže nikdy poslány nebyly :-)

27 Albert Balatka Albert Balatka | 8. february 2016 at 8:05

[26]: Ano, do sbírky se tak dostal například můj dobrý kamarád, pan Skolek :-)

28 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 8. february 2016 at 8:17

[26]: Ano, obětavě tam vložil i svou povídku, která je ještě k tomu "na motivy" jiné povídky. Pokud si přečtete originál, zjistíte, že myšlenkově tam vlastního není nic, zápletka i rozuzlení jsou stejné.
Já jsem si právě při čtení říkal, proč mi přepsal tolik věcí, když se mohl literárně realizovat ve svém textu.

29 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 8. february 2016 at 14:06

Reakce pana Balatky je poměrně pozoruhodná. Rozsahem a relevancí nicméně odpovídá tomu, na co jsme u Laser-books, vychovali ho dobře:).

30 A já bych k tomu jen dodal... A já bych k tomu jen dodal... | 8. february 2016 at 16:22

... že pan Jirkovský si založil s "čistým štítem" 15.12.2015 novou společnost Laser-books PLZ, přičemž veškeré závazky zůstávají na původní společnosti, od 27.1.2016 opět s novým majitelem :)

31 Albert Balatka Albert Balatka | 8. february 2016 at 16:46

[30]: Krásný podpis :) Nicméně to není pravda.

32 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 8. february 2016 at 16:52

[31]: Zajímavé, že k tomuhle se vyjadřujete. Nicméně to zdá se kromě data sedí:

Datum zápisu    13. 11. 2015
Obchodní firma    
Laser-books PLZ s.r.o.
Sídlo    
Praha - Staré Město, Křižovnická 86/6, PSČ 110 00
IČO    
04553748
Právní forma    
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka    249630 C, Městský soud v Praze
Předmět podnikání    
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Kapitál    
Základní kapitál 100 Kč
Statutární orgán    
TOMÁŠ JIRKOVSKÝ - jednatel
Plzeň - Lobzy, Koterovská, PSČ 326 00
den vzniku funkce: 7. 12. 2015
Společnost zastupuje jednatel ve všech věcech samostatně.
Společníci s vkladem    
JANA RADOUŠOVÁ
Plzeň - Severní Předměstí, alej Svobody, PSČ 323 00
Vklad: 100 Kč, splaceno 100 %.

33 Albert Balatka Albert Balatka | 8. february 2016 at 17:00

[32]: To, že vznikla nová společnost je pravda, zbytek tvrzení ne.

34 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 8. february 2016 at 17:00

[31]: A pokud tady chcete diskutovat, já to vítám, ale vyjádřete se nejprve k tomu článku - proč jste ignoroval můj nesouhlas se zveřejněním textu, jak můžete podmínky považovat za splněné, když jste splnili polovinu, a to ještě se zpožděním devět měsíců, a jestli vám připadá normální, že jste v textu provedl stovky změn, aniž byste je se mnou konzultoval. To možná dělají nějaké internetové časopisy, u nakladatelství vydávajícího knihy jsem to nikdy nezažil. Bylo přece možné to se mnou všechno probrat, kdybyste mi ty změny poslal vyznačené, dostal byste obratem seznam přijatého i zdůvodnění všeho nepřijatého. Viz například japonský-brazilský oděv.

35 Albert Balatka Albert Balatka | 8. february 2016 at 18:13

Nikdy jsem se diskuzi nebránil a souhlasím, že toto všechno jsme již mohli mít probrané. Škoda, že jste nedorazil na křest, mohli jsme si popovídat osobně a spory urovnat. Každopádně naše vyjádření je od teď dostupné na našich internetových stránkách (http://laser-books.cz/STK-Skolek.html) a uveřejníme ho také tam, kde jste vložil i váš článek. Co se týče databazeknih.cz - prosím o stažení článku z recenzní sekce, neb se nejedná o recenzi. V komentářích samozřejmě může zůstat. Pokud budete chtít cokoli probrat dále, neváhejte mne kontaktovat - telefon i email na mě máte.

36 Albert Balatka Albert Balatka | 8. february 2016 at 18:28

[34]: ad "Viz například japonský-brazilský oděv.") Souhlasím, že toto jako jediné je lehce před hranou a mohl jsem k tomu přistoupit citlivěji. Avšak - jednak to nic nemění na tom, že k chování Hoši Sato to bytostně nesedí a ani to nemá vliv na zbytek povídky. Pokud ano, nevidím ho tam. A také je tu fakt, že my české autory nevydáváme. Nebo přesněji řečeno - velice sporadicky, čili styl redakce je tomu uzpůsoben. Pokud budete chtít cokoli vydat čistě komerčně, doporučuji se obrátit na nakladatelství soustředící se na domácí tvorbu. S pozdravem, AB.

37 Paulhunter Paulhunter | Email | 8. february 2016 at 20:45

Z Databazeknih.cz byla "recenze" odstranena a komentar presunut do diskuze.

38 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 8. february 2016 at 20:49

[35]: K článku byla přiložena má reakce.

39 Albert Balatka Albert Balatka | 8. february 2016 at 21:49

Vidím, že vy v tom vidíte nějaký malevolentní úmysl, ale ten tam skutečně není. Jak jsem psal, podmínky si protiřečí a finanční honorování v nich není jednoznačně popsáno. Přišlo mi férovější vyplatit vám honorář rovnou. Ale asi nemá smysl to opakovat, každý to chápeme jinak. Nicméně i já s vámi rád koeexistuji. Nározová pestrost je důležitá.

40 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 9. february 2016 at 6:40

Jeden z diskutujících, který zde vystupoval pod několika různými přezdívkami a diskutoval sám se sebou, mne donutil, abych ho zablokoval. Jeho příspěvky byly smazány. Pokud chcete pokračovat v diskuzi, vyhněme se prosím vulgarismům a tomu, aby tu byl jeden člověk několikrát. Děkuji.

41 Literární kritik Literární kritik | 9. february 2016 at 6:43

Ale Richarde, medvěd bručimír se na Vás bude zlobit, vidím že máte tak malý penis na to, abyste tu můj, slušný komentář nechal. Mám je všechny zaprintscreenované a případně je mohu rozeslat tam, kam bude potřeba :) hodně zdaru ty cenzore :)

42 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 9. february 2016 at 6:50

[41]: To je skvělé. Ovšem pokud se budeme dál soustředit na velikost mého přirození, donutíte mě, abych tu diskuzi zastavil.

43 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 9. february 2016 at 7:17

Tak se nedá nic dělat. Vulgární komentáře opět mažu, pro představu nechávám ten nejslušnější, číslo 41. Diskuze bohužel nadále musí být moderovaná.

44 Erik Pressman Erik Pressman | 9. february 2016 at 21:32

Osobně si myslím, že celý kámen úrazu je v tom, že pisálek, pan Richard Skolek,  jakožto "autor několika knih" (o které  dle mého zjištění nikdo příliš nejeví zájem a nikterak se neprodávají), vycítil příležitost vyzískání nějaké zajímavější finanční částky za jakousi povídku, kterou kdysi sesmolil pod školní lavicí. Vše  ostatní prezentované tak bude spíše takové divadlo na oko. Ruku na srdce, spisovatelé jeho kalibru nejsou nikterak dobře finančně ohodnoceni, dost možná v současné době řeší problém, z čeho zaplatit nájem (nebydlí-li tedy zmíněný pán ještě u rodičů) či za co nakoupit na nedělní oběd. Panu Balatkovi z Laseru tedy doporučuji plácnout se přes kapsu, ještě nějakou tu stovku tomu zoufalému pánovi doposlat a usmířit se, abychom už nemuseli být takovýmto divadelním výstupům přihlížet.

45 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 9. february 2016 at 21:43

[44]: Dobrý den, to jste tedy o prodejích mých knih zřejmě informován lépe než já. Nicméně to s tím přece nijak nesouvisí. Hodně se rozebírají ty peníze, jako by šlo právě o ně - jde o to, že nakladatelství povídku uveřejnilo i přes můj výslovný nesouhlas, a ještě hodně upravenou. Že mi potom dodatečně vyplatilo honorář (na kterém jsme byli domluveni a který tvořil jen polovinu dohodnutých podmínek) snad na věci nic nemění.

46 Erik Pressman Erik Pressman | 10. february 2016 at 9:13

Jak to tedy bylo s těmi penězi? Když jste s uveřejněním povídky nesouhlasil, vrátil jste neprodleně obdržený honorář? :-)

47 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 10. february 2016 at 9:18

[46]: Pokud Laser-books knihu stáhne z prodeje, rád ho okamžitě vrátím. Neřekl jsem si o něj - stáhl jsem svůj souhlas s uveřejněním povídky a když byla kniha vytištěna, byl mi prostě zaslán (aniž bych o něj žádal). Je zvláštní, že vás tak tíží toto, ale praktiky Laser-books vám zjevně vůbec nevadí.

48 Erik Pressman Erik Pressman | 10. february 2016 at 9:30

Děkuji, to mi stačí. :-)

49 Jana Jana | 10. february 2016 at 15:21

Citace z Vašeho článku: "Když se snažím o splacení dluhů z minulosti, tak nedělám nové dluhy, a pokud jsem ještě nezaplatil překladatelům za několik let staré knihy, nevydávám nové." Pokud trochu vím, funguje to prostě tak, že některé knihy samy sebe nezaplatí hned, čili je logické pak tohle kompenzovat vydáním nějakého titulu třeba známějšího autora, který pak zaplatí i dluhy z minulosti.

Osobně chápu rozhořčení ohledně korektury bez konzultace, ale řekl Vám editor, proč to udělal?
Stojí Vám celý ten cirkus za to? K soudu to nepůjde a na netu proti sobě poštvete potenciální vydavatele. Možná pak námětem na další knihu budou sebrané spisy o ublížené duši.
V Čechách moc autorů píše bez nároku na honorář, protože je psaní baví a bez ohledu na to, že redakční zásahy jsou vopruz, pokud pak dílko vyjde, je snad jedno, jestli mi v textu někdo přehodí pár slov, nebo jeho část fakticky upraví (což byl údajně tenhle případ). Komunikace fungovat musí, ale ne ttímhle způsobem, jak tu předvádíte.

50 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 10. february 2016 at 16:04

[49]: To máte pravdu, ale to by určitě nemělo zahrnovat platby tiskárnám a překladatelům.
Ne, neřekl. Mělo tam dojít k nějakým, jak říkáte, faktografickým změnám, ale třeba z těch tří příkladů určitě žádnou úpravu nelze odůvodnit takto. Na rovinu jsem přiznal, že s některými zásahy bych rozhodně souhlasil, ta povídka je opravdu stará a například aktuální členění větné tam občas haprovalo, ale pak je tam obrovské množství úprav, které ten text shazují. Převažující tendence je zjevně posunout to do knižnější polohy (což je někde dobře, ale třeba v rozhovorech to občas hodně dře), ovšem v poměrně hodně případech úpravy text posouvají přesně opačným směrem, například "má" , z něhož se stala "moje". Ve výsledku je to dost chaotické a rozhodně to ničemu nepomohlo. A to nemluvím o bezdůvodně vynechaných nebo přidaných větách, které se faktograficky ani stylisticky odůvodnit nedají.
A nevím, proč by mi o úpravách editor nemohl dát vědět, nebyl přece problém vyznačit navrhované změny a text mi poslat. Za dva dny jsme mohli společně vytvořit o něco lepší povídku a já bych byl spokojený a šťastný autor. Před několika dny mi vyšla nová kniha, Jak Medvěd Bručimír všechno zapomněl, a tam jsme postupovali právě takto - redaktor měl spoustu podnětných připomínek a návrhů, mnohé jsem zapracoval rovnou, u některých jsme se o tom bavili a našli nějaký kompromis, někde jsem to odmítl a zdůvodnil. Tak to má vypadat. Pokud byla povídka hotová v březnu 2014, měl pan Balatka devět měsíců, abychom se na to spolu podívali, a myslím, že práce by mu tím zase tolik nepřibylo.
Já taky často píšu bez nároku na honorář, nebojte se:). Soutěž byla dávno mrtvá a redaktor mi napsal, že chce vydat mou povídku, já jsem si řekl, že si za ni zkusím o něco říct, a on na to přistoupil - opravdu je na tom něco tak skandálního? Nebo podle vás spisovatel, který za svou práci dostane symbolickou odměnu, je nějak horší? Když si psaním něco vydělám, musím o to míň vydělat tím ostatním, a díky tomu mám na psaní víc času. To pohoršení nechápu.
A co se týče popuzení nakladatelů - ano, to se může stát. O těchto případech by se ale nemělo mlčet, protože jinak se budou stávat pořád dokola. Koneckonců, i vám se zdá situace, kdy někdo dostane zaplaceno za svůj text, naprosto skandální, tak na tom tady v Čechách jsme. Nepíšu knížky pro peníze, to bych musel být blázen, ale psaní mě hodně baví a chci se v něm zlepšovat, což znamená udělat si na něj víc času, k čemuž je potřeba méně vypjatá finanční situace.
A k té komunikaci - projděte si to ještě jednou, já jsem se o komunikaci celou dobu snažil. Kdyby nejprve nakladatelství Laser-books několik let neodpovídalo na všechny dotazy mlčením, kdyby pak pan Balatka celé měsíce nepostupoval stejně a nepostavil mě najednou před hotovou věc (kdy už se nic vyřešit nedalo), mohlo to celé dopadnout úplně jinak. Stačilo na začátku říct, že peníze nejsou, ale povídku v knize chtějí, bum, měl bych ji tam rád i bez odměny. Pak poslat úpravy, abych neměl pocit, že se v textu někdo chtěl mermomocí realizovat, a nakonec dát vědět, že se kniha opozdí, a bylo by to. "Komunikace musí být" - ano, v tom s vámi přece souhlasím. Rozumím tomu, že se vám třeba můj postup zdá příliš agresivní, ale nechápu, jak můžete podobné praktiky obhajovat.

51 Jana Jana | 10. february 2016 at 17:14

Tak to pardon, ale praktiky ohledně redakčních zásahů neobhajuji. A ani nepovažuji za skandální fakt, že chce někdo za své psaní dostat zaplaceno. Kde to píšu? Vždyť hned zpočátku jste zdůrazňoval, že o peníze nešlo.
Chápu to tak, že šlo o zásah do povídky, ale s tím už prostě nic neuděláte. Kniha vyšla, je to venku.

Leda byste rozborem obou verzí obhájil svou pravdu o odlišnosti textů a zásahu natolik hlubokém, že jde pochybovat i o autorství.
Sbírku si koupím, ale Vaši práci budu číst s tím, že nevím, jak vypadá původní verze a čí verze to vlastně je. O kolik se liší od dějové linie seriálu a proč.
Každopádně přeji hodně inspirace a zdaru při dalším psaní.

52 Marek Marek | 10. february 2016 at 17:25

R.S.: Dobrý den. Rád bych se zeptal. Píšete, že vám nakladatelství povídku "přepsalo". Zajímalo by mě, do jaké míry si myslíte, že byla povídka změněna, na kolik přibližně procent. Protože povídka je relativně dlouhá a zatím jsem viděl jen pár příkladů, tedy bych řekl, že ji spíše "mírně upravilo". Ale originál nemám, tak se možná pletu.
Potom by mě zajímalo, jaké důvody vás vedly k tomu, že jste chtěl povídku stáhnout. Bylo to pouze z principu, kvůli zmíněným nepřítomnostem, nebo si opravdu myslíte, že by povídka neměla být vydána, ani v případě lepší komunikace s nakladatelstvím?
A poslední dotaz, z jakého důvodu jste tolik trval na smlouvě. V podmínkách se o ní sice mluvilo, ale já bych ji v případě sbírky fanouškovských povídek považoval jen za formalitu.
Děkuji předem.

53 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 10. february 2016 at 17:56

[51]: O penězích vůbec nepíšete, máte pravdu, omlouvám se. To byl takový leitmotiv některých příspěvků tady i jinde, ale v tom vašem to není, promiňte.
Právě proto, že kniha už vyšla, jsem se rozhodl to řešit alespoň takto. Z pocitu bezmoci, že se něco podobného vůbec může stát.
Nevím, jestli by měl podrobnější rozbor smysl, ten článek je už teď tak dlouhý, že si ho celý přečte jen hrstka čtenářů. Nehledě k tomu, že povídka nikde jinde nevyšla, původní verzi beru ze svého archivu, takže by se editor mohl o každou drobnost hádat a tvrdit, že jsem si tam něco přimyslel. Těžko by to někoho o něčem přesvědčilo.
Děkuju, i vám.

54 Albert Balatka Albert Balatka | 10. february 2016 at 18:14

[49]: [50]: Richard, Jana: "To máte pravdu, ale to by určitě nemělo zahrnovat platby tiskárnám a překladatelům." - Ano, ty nám uhradí hodný skřítek rozdávačník. Je to jak píše Jana, některé knihy jsou ztrátové, některé úspěšné. Úspěšné dotojí ztrátové. Je to jako každé jiné podnikání. | "ale třeba z těch tří příkladů určitě žádnou úpravu nelze odůvodnit takto." - Lze. Škoda, že se odmítáte bavit jinak než veřejně. | "například "má" , z něhož se stala "moje"." - Souvisí to se stylem mluvy postavy v seriálu i v knihách. Přecijen toto je povídka z existujícího, extrémně bohatého a propracovaného univerza, které má extenzivní češtinská pravidla a doporučení. | "A to nemluvím o bezdůvodně vynechaných nebo přidaných větách, které se faktograficky ani stylisticky odůvodnit nedají." - Opět dají, Richarde. Pokud ve vaší povídce kapitán Archer umře, ale v seriálu a knihách ne, tak pak musím větu odendat a skutečnost nahradit. To je mimochodem změna, kterou jste odsouhlasil, když jsem se vás na ní dotazoval. | "ale pak je tam obrovské množství úprav, které ten text shazují." - Obrovské množství? Pokud vám vadí i typu úpravy 'cokoliv > cokoli', tak pak ano. | "A nevím, proč by mi o úpravách editor nemohl dát vědět, nebyl přece problém vyznačit navrhované změny a text mi poslat. Za dva dny jsme mohli..." - Nemohli. Viz oficiální vyjádření. | "opravdu je na tom něco tak skandálního?" - Ale vůbec ne. Však také proto jsme vám honorář vyplatili. | "Stačilo na začátku říct, že peníze nejsou, ale povídku v knize chtějí, bum, měl bych ji tam rád i bez odměny." - Richarde, přečtěte si prosím váš email, který jste mi zaslal 26.3.2015 ve 13:14. Odpovídal jste tam na toto: (citace z vlastního emailu napsaná mnou:) "Kompletní výtěžek sbírky KUSY bude sloužit k dalšímu financování čím dál nákladnější edice Star Trek. Pokud vám tyto podmínky nevyhovují, je mi to vzhledem ke kvalitě díla bohužel líto, ale nebudu moci vaši povídku otisknout."; načež jsme se domluvili na symbolickém honoráři 800 Kč.

55 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 10. february 2016 at 18:20

[52]: Dobrý den, jak je uvedeno v článku: porovnával jsem jen prvních 8 stran (z celkových 43), kde bylo 96 změn. Pokud se takto postupovalo i ve zbytku textu, mohlo tam být celkově provedeno přes 500 změn. Nevím, jak si představujete ten převod na procenta:).
Obecně, pokud se jedná o knižní vydání, tak si myslím, že by se text bez vědomí autora prostě upravovat neměl (viz příspěvky výše). A tady to bylo úplně zbytečné, nejde se rozhodně vymlouvat na nedostatek času, na to, že bych to nějak blokoval, nespolupracoval apod. Naopak jsem se sám zajímal. Také občas někomu pomáhám jako redaktor, ale věřím, že se to musí dělat citlivě, a především s ohledem na původního autora textu, který si s ním dal práci, strávil s ním třeba hodně času, má k němu zkrátka vztah. Myslet si, že jako redaktor nebo editor vím všechno líp, mi přijde arogantní. Navrhnu změny, snažím se pomoct, jak se dá, ale i kdybych si byl stoprocentně jistý, že je něco špatně a že by to mělo být jinak, vyznačím to, ne, že to rovnou změním. Takto aspoň postupuju já.
Já jsem o tom projektu měl nějaké pochybnosti už na začátku (když se podíváte na tu původní konverzaci v předchozím článku, zjistíte, že Laser-books už tehdy komunikoval dost zvláštně), v roce 2008 jsem o tomto nakladatelství nevěděl nic, v roce 2014 už to přece jenom bylo jiné. Právě proto jsem tolik trval na smlouvě, ta literární u nás bohužel většinou až tolik neznamená, ale je to přece jenom jakási záruka. Pak se pan Balatka přestal ozývat, i když jsem se s ním několikrát pokoušel spojit, a nakonec jsem svůj souhlas stáhl - už jsem prostě Laser-books nevěřil a nechtěl jsem s nimi mít nic společného.
A pak se náhodou v lednu dozvím, že kniha vychází a že v ní moje povídka je. Pan Balatka mi vysvětlil, že naše vyjednávání a zcela jasná dohoda byly jen "žabomyší války", a poslal 800 korun a autorské výtisky, jako by se to tím vyřešilo. Smlouvu poslat odmítl, protože ji nemá kdo udělat (můžete si všimnout, že ačkoliv jasně byla součástí naší dohody, Laser-books už o ní strategicky nikde nemluví a podmínky považuje za "zcela splněné"). A aby toho nebylo málo, když jsem knihu otevřel, zdály se mi v mém textu některé věci divné. Zvlášť mě upoutala jediná kurzíva použitá ke zdůraznění určitého slova ve větě, což je prostředek, který obvykle nepoužívám a který nikde jinde v povídce není. Našel jsem si proto svůj původní text a s velkým překvapením jsem nacházel stále další a další změny.
Zkuste si představit, jak by bylo vám.
Co se týče toho, že je to "fanouškovská" povídka - tento argument se hodně opakuje a upřímně mu nerozumím. Ano, vymýšlení světa a postav zčásti odpadá, ale jinak té práce zase o tolik míň není. A hlavně, když se řekne "fanfikce", představím si dvouodstavcovou pornoverzi Harryho Pottera:). Jak jsem už několikrát zopakoval, povídka je stará a není kdovíjak dobrá, ale z tohoto pohledu to prostě je vážně míněný delší text, ne nějaká krátká legrácka někde v internetovém fóru.

56 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 10. february 2016 at 18:42

[54]: Do těch uvedených počtů jsem změny typu "cokoliv" a "cokoli" nepočítal, jen věci, kdy se změnilo celé slovo (nebo větší část textu). Kapitán Archer je jednou z těch 3 změn, které mi byly sděleny dopředu, to jsem vám neupřel. Co se týče "má" a "moje", nevím, jestli rozlišujete, kde končí nějaké ortodoxní fanouškovství, kdy znáte nejen každý detail seriálu, ale třeba i oficiálních knih, a jak je to slučitelné s povídkou, která do toho nemusí úplně zapadat, protože jde o originální příběh (který by měl navíc mít nějaký autorský rukopis). Nevím, kolik bylo tehdy vydaných knih z prostředí Enterprise, řídil jsem se jen seriálem, ale tak tím spíš by bylo dobré se mnou veškeré tyto změny probrat - koneckonců, kdybych mohl věty, které jste mi tam vložil, alespoň upravit po svém, bylo by to hned úplně jinde.
Že odmítám komunikovat soukromě? Pane Balatko, Laser-books se mnou mohl soukromě komunikovat od března 2008. A že na to nebyl čas? No pokud jste tu povídku upravil za den, jak naznačujete, tak potom chápu, že to takhle dopadlo. A je to opravdu slabá výmluva, za poměry ve vašem nakladatelství přece nemůžu, tím spíš, že jsem jasně vyjádřil svůj nesouhlas s vydáním povídky, abych s vámi nemusel mít nic společného.
Ano, řekl jste mi, že peníze nejsou, já jsem napsal, že tam v tom případě povídku mít nechci, pak jste se na pár dní odmlčel, tak jsem pro jistotu napsal ještě jednou, že nesouhlasím s tím, abyste povídku otiskli, abych se ujistil, že se tam opravdu neobjeví, a najednou to šlo. Odpověděl jste na to, to se podržte, "Smlouva i honorář dorazí přespříští týden. Zašlete mi prosím údaje na smlouvu - adresu trv. byd., datum narození, číslo účtu." Nemyslím, že je pro vás výhodné vytahovat zrovna toto. Kdybyste mi už tehdy nenapsal, považoval bych věc za vyřízenou, stejně jako jsem ji považoval za vyřízenou potom v červnu.

57 Albert Balatka Albert Balatka | 10. february 2016 at 18:50

No, zkusil jsem to. Každopádně tedy viz oficiální vyjádření a ještě jednou vám popřeji mnoho úspěchů v osobním i profesním životě.

58 Bludička Bludička | 11. february 2016 at 19:52

Dobrý den. Já na jednu stranu chápu vaše rozhořčení, taky by mě to mrzelo, ale to je asi tak všechno. Víte, já si nechci hrát na moudrou, ale přijde mi, že je potřeba zkusit se na chvíli vcítit do druhé strany - vždyť v tom nakladatelství za klávesnicí sedí úplně normální lidi, stejně jako vy nebo já. Ne všichni mají sto podřízených, aby jim mohli zadat svou práci, a tak, když potom třeba z osobních důvodů nemůžou odpovědět, nikdo jiný to neudělá. Já nevím, na čí straně je doopravdy pravda, to soudit nechci, ale jsem přesvědčená, že to trochu zbytečně rozmazáváte. Tak udělali chybu, no, to je toho. Každý chybuje a kdyby se něco nepovedlo vám, asi byste také nechtěl, aby tím lidé tapetovali internet, ne? Nejen, že se důkladně staráte, abyste na ně hodil co nejvíce špíny, ještě se hájíte tím, že tím rozšiřujete jakousi svatou pravdu. No tedy z vás musí mít nakladatelé radost, to vám tedy povím...

59 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 11. february 2016 at 20:44

[58]: Dobrý den, myslím, že se trochu točíme v kruhu. S článkem jsem dlouho váhal a probíral jsem ho s několika kolegy, stojím si za ním. Píšete, že v Laser-books sedí úplně normální lidi. To právě ne. Kdybych měl za jeden den připravit knihu, určitě bych si netroufl do ní dát povídku autora, jehož poslední vyjádření bylo, že ji tam mít nechce, a s nímž jsem už několik měsíců nijak nekomunikoval. Ani bych si netroufl do textu nějak zasahovat a pak ho jen tak vydat. To přece nelze nazývat "chybou", není to nějaký překlep nebo omyl.

60 Bludička Bludička | 11. february 2016 at 21:24

[59]: Já se moc omlouvám, pokud se pletu a doopravdy to tak nefunguje, ale zkusil jste se zeptat, čím to je? Na čí straně bylo nedorozumění? Trochu sleduju, co se jen o tom dá zjistit na internetu a přijde mi, že to rozhodně nebyl žádný zlý úmysl, jen prosté nepochopení se obou stran. Kdyby to celé udělali na schvál, nedali by si tu práci s psaním omluvy (nejsem si jistá, jestli je tohle takový poprask, aby měli posit, že jsou ohroženi a už nikdo si jejich knihu nikdy nekoupí. Naopak mi to přijde jako docela dobrá reklama, já o Laser-books nikdy předtím neslyšela a teď mám skoro chuť si nějakou tu knihu přečíst :)) a nebo by přinejmenším vypadala jinak.

61 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 11. february 2016 at 21:40

[60]: Opakuji ještě jednou - pokud mi autor jasně řekne, že v knize povídku mít nechce, tak ji tam za žádných okolností nedávám, přečtěte si ten článek, tam o žádném "nepochopení" nemůže být řeč. A omluva v jejich textu nějaká je, ale jmenuje se to "oficiální vyjádření" a myslím, že to mělo posloužit hlavně jako reakce, nikoliv jako omluva. A je to v pořádku, ať si o tom textu myslím cokoliv (viz článek), jsem rád, že se k tomu nějak vyjádřili.
Pokud dáváte přednost podobným vydavatelstvím, tak proč ne:). Doporučuju třeba Star Trek Masky, tu jsem kdysi přečetl několikrát.

62 Erik Pressman Erik Pressman | 12. february 2016 at 12:31

Osobně tedy především nechápu, proč jste honorář PŘIJAL a pak začal šířit takovýto hnůj.
S tímhle přístupem bych se pak opravdu nedivil, kdo všechno Vás přijde v budoucnu "navštívit" na některé z Vašich autorských čtení.

63 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 12. february 2016 at 12:36

[62]: Honorář mi přišel na účet, nijak jsem ho nepřijal. A především, pokud si článek přečtete, zjistíte, že o honorář přece vůbec nejde, o to se nikdo nepře.
A vyhrožovat si snad nebudeme.

64 Erik Pressman Erik Pressman | 12. february 2016 at 12:47

Pokud jste peníze okamžitě neodeslal zpět, pak jste honorář PŘIJAL. Tečka.
Já nevyhrožuji ani v nejmenším, mně byste za to nestál. ;-)

65 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 12. february 2016 at 12:56

[64]: Naposledy, o honorář přece vůbec nejde. Jde o použití povídky i přes nesouhlas autora a o rozsáhlé úpravy.

66 Richard Skolek Richard Skolek | 12. february 2016 at 13:16

O ty peníze jde především, zbytek je jen vaše ubohá kouřová clona.
Když Vám teď 800 Kč přijde málo, měl jste si dopředu říci více.
A nemusel byste fanoušky a čtenáře obtěžovat takovýmto hnojem.

67 Erik Pressman Erik Pressman | 12. february 2016 at 13:32

Příliš se bojíte konfrontace, proto mažete příspěvky?

68 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 12. february 2016 at 13:38

[67]: Diskuze je moderovaná, to znamená, že se tady příspěvky objevují se zpožděním. A bylo by fajn, kdybyste se nepodepisoval jako já:).
Neberu vám váš názor, ale nemá cenu o tom dál diskutovat, o peníze tu vůbec nejde a myslím, že to je vidět. Každý si může názor udělat sám. Od začátku diskuze se projevujete dost zvláštně, řešil jste, kde a jak bydlím, kolik vydělávám, vyhrožoval jste - myslím, že z cenzury mě někdo může obvinit jen těžko. A také jsem dal obrovský prostor protistraně, stačí se podívat na tu diskuzi. Nicméně pokud budete dál sklouzávat k podobným výlevům, tak tu diskuzi ukončím. Děkuji za pochopení.

69 Richard Skolek Richard Skolek | Email | 6. july 2017 at 8:04

Díky všem diskutujícím, zdá se, že diskuze už se vyčerpala, proto ji ukončuji.

Comments are closed.


Actual articles

Reklama